welkom

De stichting BioVisie is opgericht in 1985 door een aantal biologen en stelt zich ten doel het faciliteren van het maken van educatieve films door niet-beroepsmatige filmers. Zij doet dit door producties van hen uit te brengen, zelf producties te (laten) maken, films te beheren en te zorgen voor verspreiding door het uitbrengen van DVD's en via internet. . De stichting is niet gericht op het maken van winst.

De onderwerpen van de films bestrijken een breed gebied van bijvoorbeeld het gedrag van de driedoornige stekelbaars of schooltuinlessen op Cronesteyn tot de winterkampen voor derdeklassers van het Stedelijk Gymnasium te Leiden of een muziekuitvoering.

De films kunnen bedoeld zijn voor specifieke doelgroepen, toch zijn ze voor een groot publiek interessant.

Verkorte versies van de films (ofwel clips) zijn te bekijken onder Producties. Veel films van BioVisie zijn verkrijgbaar op DVD. Zie voor bestellen onder Contact.